CORONAVIRUS

Samen staan we sterk

Op deze pagina willen wij voor iedereen inzichtelijk maken hoe wij zo goed als mogelijk proberen om te gaan met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

 

Rijksoverheid: Scholen gaan dicht, onderwijs gaat door

| 16-03-2020: Hieronder staat het bericht dat wij gisteravond hebben verzonden naar onze medewerkers nadat bekend werd gemaakt dat de scholen in Nederland gingen sluiten. |

 

Beste medewerker.

We bevinden ons in bijzondere tijden, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Vandaag is bekend gemaakt dat, in verband met het coronavirus, de scholen vanaf morgen (16-03-2020, red.) zullen sluiten voor leerlingen. Een ongekende maatregel die samen met alle andere adviezen en verordeningen iedereen in ons land raakt in zijn of haar dagelijks leven.

De recente ontwikkelingen roept vragen op, bijvoorbeeld over of je nu wel of niet op jouw werk wordt verwacht. Het antwoord hierop is vooralsnog ja. De overheid doet namelijk een beroep op het onderwijspersoneel dat niet ziek is om wel naar school te gaan om kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen vitale beroepen op een goede wijze verder te begeleiden en het onderwijs te organiseren voor kinderen die thuis komen te zitten. Dit is dus ook ons dringende verzoek aan jou, uiteraard met inachtneming van de bekende gezondheidsadviezen uitgevaardigd door het RIVM.

Wij zullen morgen met al onze onderwijsinstellingen, dus ook met jouw school, contact opnemen om de recente ontwikkelingen te bespreken. Aansluitend zullen wij ook met jou contact opnemen over de ontstane situatie. Hierbij geldt dat we ons allemaal op onbekend terrein bevinden. Er is geen precedent voor wat er momenteel gebeurd. Dit leidt tot onbekende vragen. En deze hebben onbekende antwoorden.

Als Flexwijs zijnde vinden wij het onze plicht om zo goed mogelijk de ontwikkelingen te volgen om klaar te staan voor jou, onze andere onderwijsmedewerkers, onze scholen (en dus ook indirect jouw leerlingen en collega’s) én onze eigen teamleden. Samen staan we sterk. Samen, voor het onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Xander en Nardo – directie Flexwijs

Aanvullende maatregelen onderwijs

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april (zie hiervoor de website van het RIVM).

Presentatie deskundige HagaZiekenhuis over coronavirus

| 16-03-2020 |

Vanuit informatief oogpunt delen wij graag de presentatie van Dr. Emile Schippers, internist-infectioloog van het HagaZiekenhuis, zoals hij deze op 3 maart jongstleden gaf aan zijn collega’s en waar hij ingaat op het coronavirus.

Richtlijnen en maatregelen tegen coronavirus

Op dit moment bevindt Nederland en de rest van de wereld zich in een situatie die niemand van ons eerder heeft meegemaakt. Het coronavirus houdt iedereen bezig en de richtlijnen en maatregelen die zijn afgekondigd raken ons allemaal in het dagelijks leven.

Iedere dag wordt er ontzettend veel informatie gecommuniceerd en het is niet altijd even eenvoudig om hier overzicht in te houden. Daarbij komt dat sommige berichten kunnen leiden tot vragen, zorgen of emoties. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat veruit de meeste informatie indirect tot jou komt, bijvoorbeeld via de media (tv, radio, social media etc.) of via vrienden, familie of collega’s.

Wij willen adviseren om, in het geval van vragen, zorgen of emoties ten aanzien van berichten die tot jou komen als het gaat om het coronavirus en hieraan verwante zaken jezelf in de eerste plaats te wenden tot de oorspronkelijke informatiebron en dan jouw eigen inzichten hieruit te halen. In Nederland kun je hiervoor momenteel voornamelijk terecht bij de volgende websites:

Heb je daarnaast nog aanvullende vragen over het coronavirus? Bel dan het Publieksinformatienummer Coronavirus via 0800-1351.

“Flexwijs is betrokken en kent het onderwijs.”

Paula, leraar AVO bij een Justitiële Jeugdinrichting